قرمزي - قرمزي

قرمزي Crimsonettes

قرمزي Vermillion

قرمزي قرمزي

قرمزي Crimson Gold

قرمزي Vermillion

Vermillion

قرمزي قرمزي (لون)

قرمزي تسوق تي

قرمزي Crimsonettes

قرمزي Crimson

قرمزي Crimsonettes

قرمزي (لون)

Carmine dyes tend to fade quickly.

  • گاهی اوقات نیز لمس آن ، باعث ایجاد حس درد می شود.

قرمزي

Soon Thomas seduces Edith and Carter hires a private detective to investigate the lives of Thomas and Lucille.

  • اگر بعد از استفاده از لنز احساس ناراحتی کردید ، احتمالا به قطرات مخصوص چشم نیاز دارید ، این قطره ها مخصوص استفاده قبل از لنز هستند که از خشکی چشم جلوگیری خواهند کرد.
2022 ca-techkids.com